​Munkaterv

Farsangi szakmai nap

"A jó gyakorlat bázisiskolája" - cikk

A bázisintézményi működés keretében felajánlott jó gyakorlatok, innovációk

A bázisintézményi cím elérése nagy megtiszteltetés számunkra. Kis iskola lévén nagyon sokoldalúan valósítjuk meg a kétnyelvű oktatást. Célunk, hogy szélesebb szakmai körökben megismerjék az oktató-nevelőmunkánkat, valamint a kétnyelvű oktatás színvonalát és megvalósulását az alacsony létszámú osztályokban. A vállalt feladataink során a bemutató órák során nyerjenek betekintést az érdeklődő pedagógusok a tanórákon megvalósuló kétnyelvű oktatásra az alsó és felsőtagozatban.

A szlovén népismeret tekintetében hogyan tudjuk bevinni a még élő hagyományokat, a tájnyelvet, a nyelvi kultúrát, a kézműves foglalkozásokat, régi hagyományos ételeket. Múzeumpedagógiai foglalkozások beépítése a szlovén népismereti órákba. A műhelyfoglalkozások során a több-generációs találkozóra nagy hangsúlyt fektetünk. A múzeumpedagógiai foglalkozások bemutatása a szakmai napokon két múzeum bevonásával. A délutáni szakkörök mind a nyelvvel vannak kapcsolatban: fazekas szakkör, énekkar, szlovén néptánccsoport aktív munkájának bemutatása a szakmai napokon. Testvériskolánkkal való kapcsolattartást is szeretnénk bemutatni a szakmai napokon.

Célcsoport: a kéttannyelvű iskolánk minden tanulója. Célunk a tanulók személyiségének fejlesztése, nyelvi kultúra és nyelvi kommunikáció, szókincs gyarapítása. A hagyományok megismerése és átörökítése elsődleges. A jó gyakorlat megosztása bemutató órákon, szakmai napokon és műhelyfoglalkozások során valósulnak meg.

Kapcsolattartó, koordinátor neve: Holecz Lajosné

Elérhetősége: agicaholecz@freemail.hu

                         06/94 436 006 vagy 06/70 3612598

 

Új széchényi terv